Hoppa över till innehållet
Hem

Pressmeddelande 19.9.2017 – Tillgången till kontanter förbättras i allt snabbare takt

Uttagsautomater till köpcentrum som ägs av Citycon.

Nokas CMS, som äger och driver nätverket av Nosto-uttagsautomater, har ingått ett samarbetsavtal med Citycon som täcker samtliga köpcentrum som bolaget äger i Finland. Avtalet är i kraft tre år.

”Pålitlig och snabb tillgång till kontanter är väldigt viktigt för de företag som verkar i våra köpcentrum, eftersom kontant betalning fortfarande har en betydande roll. Enligt inkomna synpunkter och kommentarer upplever både köpmän och kunder att möjligheten att ta ut kontanter i synnerhet i närheten av användningsplatsen är en viktig del av servicen som helhet”, säger Citycons leasingdirektör Jussi Vyyryläinen.

Nokas CMS:s utvecklingsdirektör Risto Lepo delar Citycons uppfattning och tillägger: ”Hela vår verksamhet grundar sig på att erbjuda kontanter enkelt och tryggt precis där det behövs. Som oberoende tjänsteproducent är det enkelt för oss att garantera tillgången till kontanter runtom i Finland, utan att påföra belastningar för köpmännen eller orosmoment för personalen. Det här gäller framför allt de områden där automatnätverket har reducerats.”

De Nosto-uttagsautomater som installeras i Citycons köpcentrum motsvarar till kostnaderna övriga uttagsautomater. För konsumenterna blir det inga tilläggskostnader för användningen av automaterna. De fungerar med alla bankers kort och förutom 20- och 50-eurosedlar kan man enligt kundernas önskemål ta ut även 10-eurosedlar. Automaterna kommer att finnas från Helsingfors till Rovaniemi. Installeringarna startar i oktober i Iso Omena i Esbo och fortsätter sedan i IsoKarhu i Björneborg och Koskikeskus i Tammerfors. Enligt planerna ska alla automater vara installerade i början av juni 2018.

Samarbetet grundar sig på Finansinspektionens nya föreskrifter till bankerna om kontantuttag. Det nya direktivet har gjort det möjligt för nya aktörer att få tillträde till marknaden för uttagsautomater från och med januari 2017. Enligt föreskrifterna ska bankerna fastställa en prissättning som täcker hela EU för kunders kontantuttag. Kostnaden för kunden är oberoende av var eller i vilken uttagsautomat kunden tar ut pengar.

Citycon Oyj (Nasdaq Helsingfors: CTY1S) har en ledande ställning som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till 5 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är 2 miljarder euro. Tilläggsuppgifter om Citycon: www.citycon.fi

Nokas CMS är en del av den nordiska Nokas-koncernen, som är Skandinaviens största företag inom säkerhet och kontanter samt marknadsledande inom kontanthanteringstjänster i Norge, Sverige och Danmark. Koncernen verkar även i Finland, Tyskland och Nederländerna. Bolaget ägs av dess ledning och placerare. www.nokas.fi www.nostoautomaatit.fi

Mer information:

Citycon Oyj, leasingdirektör Jussi Vyyryläinen, jussi.vyyrylainen@citycon.com

Nokas CMS Oy, utvecklingsdirektör Risto Lepo, risto.lepo@nokas.fi

Aktuellt