Hoppa över till innehållet
Hem

Användningsvillkor och cookies (kakor)

Välkommen att använda webbtjänsten Nosto.

Du bekantar väl dig med villkoren genom att läsa dem noggrant.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBTJÄNSTEN NOSTO

Förutsättningen för användning av webbtjänsten Nosto som upprätthålls av Nokas CMS Oy är att användaren följer dessa användningsvillkor för webbtjänsten Nosto.

Webbtjänsten Nosto består av flera tjänstehelheter. De enskilda tjänstehelheterna kan utöver dessa användningsvillkor ha egna användningsvillkor, som meddelas i samband med tjänsten eller vid anslutning till den.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet i webbtjänsten Nosto, inklusive bilder, produktinformation, varumärken, organisationsnummer osv., är Nokas CMS Oy:s eller tredje parters egendom, som skyddas av upphovsrättslagen och andra lagar. Nokas CMS Oy förbehåller sig alla rättigheter till webbtjänsten Nosto och dess innehåll, om inte annat anges i dessa användningsvillkor eller i webbtjänsten.

ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

I webbtjänsten är det tillåtet att se och bläddra samt skriva ut för användarens egna, personliga behov. Användaren får inte ens delvis kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, dela eller lagra något av innehållet i webbtjänsten Nosto och inte använda bilder, produktinformation, varumärken, organisationsnummer eller annat innehåll som finns i webbtjänsten utan ett skriftligt tillstånd utfärdat i förväg av Nokas CMS Oy. Det är förbjudet att använda texter och bilder i kommersiellt syfte.

Användaren får citera material inom ramarna för citaträtten enligt upphovsrättslagen. Citaträtt förutsätter att uppgiftskällan omnämns. För annan användning krävs ett samtycke på förhand av Nokas CMS Oy.

ANSVAR FÖR WEBBTJÄNSTEN OCH DESS INNEHÅLL

Nokas CMS Oy garanterar inte riktigheten och tillförlitligheten i de uppgifter som finns i webbtjänsten Nosto. Produktpriser, bilder, produktinformation, tillgång till produkterna och allt annat material som finns i webbtjänsten publiceras utan garantier. Nokas CMS Oy ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt orsakas av uppgifter i webbtjänsten.

Nokas CMS Oy förbehåller sig rätten att när som helst utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra användningsvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet samt de tjänster som erbjuds eller andra egenskaper i webbtjänsten Nosto.

Nokas CMS Oy garanterar inte att webbtjänsten Nosto fungerar utan avbrott eller felfritt och ansvarar inte för dess tillgänglighet. Om inget annat följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Nokas CMS Oy inte för någon användning av webbtjänsten, förhindrad användning av den eller skador till följd av orsaker som är förknippad med denna.

TREDJE PARTERS TJÄNSTER

Webbtjänsten Nosto kan innehålla länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje parter. Vid övergång till dessa sidor ska användaren ta del av och godkänna eventuella användningsvillkor för dem innan de tas i bruk. Nokas CMS Oy har inte möjlighet att påverka innehållet på de sidor, vars upprättare eller utgivare är någon annan än Nokas CMS Oy, och Nokas CMS Oy ansvarar inte för funktionen, innehållet eller andra egenskaper på de sidor som produceras av tredje parter.

I webbtjänsten Nosto kan tekniker användas som kräver installation av applikationer eller tilläggsegenskaper som produceras av tredje parter. Nokas CMS Oy ansvarar inte för tredje parters applikationer eller tilläggsegenskaper som användaren har installerat samt deras funktioner, eventuella störningar eller fel och andra med dessa förknippade skador.

ANVÄNDNING AV COOKIES (KAKOR)

Webbtjänsten Nosto utnyttjar cookies, dvs. små textfiler som webbläsaren sparar i användarens dator för hantering under sessionen och besökaruppföljning. Det är möjligt att blockera cookies. Blockeringen sker via webbläsarens inställningar.

Om funktionen kopplas bort, bör man tänka på att cookies kan behövas för att vissa tjänster ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Om användaren upptäcker brott mot dessa regler, ber vi att användaren meddelar om dessa brott:

Nokas CMS Oy

risto.lepo@nokas.com

©Nokas CMS Oy 2017

Aktuellt