Hoppa över till innehållet
Hem

Upp till 10 procent fler kontantautomater i Finland 2018

De första förnyade Nosto-kontantautomaterna har installerats på S-gruppens verksamhetsställen. S-gruppens samarbete med Nosto-kontantautomaterna förbättrar tillgången på kontanter i Finland. Innan S-gruppen och Nokas inledde Nosto-samarbete hade antalet kontantautomater minskat tydligt år för år.

– I offentligen har det figurerat uppgifter om att konkurrerande automater ska omplaceras. Om uppgifterna stämmer kommer det enligt vår uppskattning att finnas över 10 procent fler kontantautomater i Finland nästa år än i början av detta år, om man inkluderar alla aktörer i beräkningen. Vi är mycket glada över detta, det primära målet med vår förnyelse var uttryckligen att förbättra tillgången på kontanter i Finland för våra kunder, säger Jari Annala, direktör för ekonomi och finansiering på SOK.

I augusti meddelade SOK att alla de nuvarande cirka 300 Otto-automaterna på SOK:s verksamhetsställen byts ut till Nosto-kontantautomater och att dessutom cirka 50 nya automater öppnar på helt nya ställen. Tanken är att installationerna ska göras med minsta möjliga avbrott för kunderna när Otto-automaterna ersätts med nya Nosto-automater.

– S-gruppens kunder behöver inte oroa sig för bytet överhuvudtaget, varje nuvarande Otto-automat ersätts med en ny Nosto-automat. Dessutom öppnas nya automater, säger Annala.

Installationerna av Nosto-kontantautomater inleddes i huvudstadsregionen inom HOK-Elantos område den 20 september då nya Nosto-kontantautomater installerades bland annat vid S-market på Bulevarden i Helsingfors och S-market Sokos i Helsingfors. Efter huvudstadsregionen fortsätter installationerna på Pirkanmaan Osuuskauppas, Osuuskauppa Hämeenmaas och Turun Osuuskauppas områden i Birkaland, Tavastland respektive Åbo. Alla Otto-automater på S-gruppens verksamhetsställen ska ha ersatts med Nosto-kontantautomater senast våren 2018.

S-gruppen har redan testat Nosto-kontantautomater genom pilotprojekt bland annat i anslutning till Alepa i Jollas i Helsingfors och Kivistö i Vanda. Erfarenheterna av pilottesterna har varit positiva.

– Kunderna har varit särskilt glada över möjligheten att även ta ut 10-eurossedlar. Det har också funnits en tydlig efterfrågan på kontantautomater: exempelvis är den nya automaten som öppnades i Kivistö i augusti den enda kontantautomaten inom en 5 kilometers radie, säger Annala.

Kontanter är fortfarande mycket viktiga för S-gruppens kunder, över en tredjedel av köptransaktionerna inom S-gruppens markethandel görs nämligen fortfarande med kontanter.

Nytt utseende på Nosto-kontantautomaterna

Före samarbetet med S-gruppen hade S-gruppens samarbetspartner Nokas knappt 60 Nosto-kontantautomater runt om i Finland och över 1 000 i Norden. Nokas har förnyat kontantautomaternas varumärkesidentitet som en del av samarbetet som nu ingåtts.

– Vi lanserar Nosto-kontantautomaterna i Finland med en nytt, förenklat och modernt visuellt uttryck. Det kostar inget extra för kunderna att använda automaterna, säger Risto Lepo, Nokas utvecklingsdirektör i Finland.

De gamla Nosto-kontantautomaterna och de automater som har ingått i S-gruppens pilottester uppdateras med det nya utseendet under hösten.

Information om var närmaste Nosto-kontantautomat finns hittar du enklast på webbplatsen för Nosto-kontantautomaterna på www.nostoautomaatti.fi. På webbplatsen kommer även att finnas skojiga tävlingar kring temat kontanter. Du kan också kontrollera om din närmaste butik har en Nosto-kontantautomat med funktionen Sök verksamhetsställe i S-mobil.

Mer information:

Jari Annala, CFO, SOK, 010 768 2040

Risto Lepo, utvecklingsdirektör, Nokas, 040 544 2247

Aktuellt