Skip to content
Home

New Nosto ATMs have been taken into use in February

New Nosto ATMs have been taken into use in February at the following premises: Nosto Sokos Hotel Vaakuna in Seinäjoki, Nosto Prisma Hyllykallio in Hyllykallio, Nosto S-Market Ylistaro in Ylistaro, Nosto S-Market Kauhajoki in Kauhajoki, Nosto S-Market Kauhava in Kauhava, Nosto S-Market Alahärmä in Härmä, Nosto S-Market Ylihärmä in Ylihärmä, Nosto S-Market Teuva in Teuva, Nosto S-Market Isojoki in Isojoki; Nosto S-Market Gerby, Nosto Prisma Vaasa, Nosto S-Market Ristinummi and Nosto ABC Vaasa in Vaasa as well as Nosto Kallentori, Nosto Sale Kokkola Leenala, Nosto ABC and Nosto Prisma Kokkola in Kokkola.

News