Skip to content
Home

New Nosto ATMs have been taken into use in January

New Nosto ATMs have been taken into use in January at the following premises: Nosto Sale Raksila, Nosto Prisma Raksila, Nosto Sale Maikkula, Nosto S-Market Kaukovainio, Nosto Prisma Limingantulli, Nosto S-Market Tuira,
Nosto S-Market Puolivälinkangas, Nosto Prisma Linnanmaa and Nosto Sale Myllyoja in Oulu; Nosto S-Market Kello in Kello, Nosto Sale Yli-Ii in Yli-Ii, Nosto Prisma Raahe in Raahe; Nosto S-Market Kemi and Nosto Prisma Kemi in Kemi;
Nosto Sale Simo in Simo, Nosto Prisma Rovaniemi in Rovaniemi and Nosto S-Market Ranua in Ranua.

News